Avni Baba

YAŞAM – YAŞANTI – ŞİKÂYET

Kimi görsem yaşamından, çevresinden, olaylardan şikâyetçi…
Yaşamdan şikâyetçi olmanın sebep ve nedenleri düşünülmek istenmiyor ayaküstü
iki çift lafın arasında dahi şikâyete devam ediliyor. Günümüzde hayat zor, haklı
olabilirler, ancak şikâyet ve sızlanmalar çözüm olamıyor. 

Yaşam, her şeyin fiziksel – kimyasal ve eylemsel devinimlilik içersinde bir ömrü
içeren bilimsel, felsefi, vs  yaşantı süreçlerinin toplamı…
Yaşantı ise, kişinin yaşanan süreçler içersinde madde ve mana da doğa, toplum ve çevresel
etkilenim, bilgi ve deneyimler sonucu oluşan bilinç olgusu olduğunu düşünüyorum.

Kişi akıl – idrak, bilgi, tecrübe ve yetileriyle kişi ne ise, yaşantısı da o düzeyde olabiliyor.
Birine göre iyi, bir başkasına güzel, anlamlı, değerli olan, bir diğerine tatsız, anlamsız,
değersiz gelebiliyor. Bireyin bilinci düzeyinde yaşantısı hakkında sübjektif şikâyetlerindeki
eksiği – fazlayı, yanlışı – doğruyu, günahı – sevabı ya göremiyor ya da görmek istemiyor.
Fakat yaşantısından devamlı şikâyet etmeyi ihmal etmiyor.

Her zaman güler yüzü, yumuşak ve nazik edası, rahatlatan ses tonuyla konuşan
Oğlum Murad;
Zorluklar, acı, keder, kayıplar, başarısızlıklar, mutsuzluk
yaşanmadan huzurlu, mutlu ve başarılı bir yaşantı nasıl
anlaşılabilir? Umut bardağının boş tarafındaki yaşam
zorluklarının, insanı güçlü yaptığının farkına varabilen
yaşantısından şikâyetçi olmuyor. Pozitif düşünce zor olanı
kolay, çirkin olanı güzel ve yaşantıyı değerli yapabilir 
derdi.

Kişi,
Her gün yaşanılan olguların irdelenmesi, didiklenmesi için zaman ayırmayı…
Düşünce, söz ve eylemlerinin neden ve niçinlerini içeren tarafsız özeleştiri yapmayı…
Yanlışlar ve hatalardan alınan dersleri değerlendirerek eyleme geçmeyi…
Kendini yenilemeyi, geçmişi bilerek gelecek yaşantısını yeniden kurgulamayı…
Önemsemiyor, ihmal ediyor konuşmaktan başka bir şey yapmıyor, yapamıyor…
Ve
İşinden, eşinden, arkadaşlarından, komşusundan, okulundan, yaşadığı şehirden,
trafikten, yediğinden, içtiğinden, ülkesindeki yönetimden, vs, vs şikâyetlere devam ediyorsa,
Ziya Paşa’nın şu sözlerini hatırlıyorum;
Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.

Sevgiler,
Avni Baba

 

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

Yorum Yap

Not: Yorumunuz yönetici tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.