Avni Baba

YAŞAM MÜCADELESİ

Tüm canlılar hayatları boyunca kendisi, diğerleri ve doğayla yaşam mücadelesi
veriyor. İnsan varolduğu günden beri olan bu mücadeleye farklık ve aykırılıklarla
devam ediyor.
Sebep ve nedenleri neler olabilir? Düşünüyorum…

İnsanın mücadele gerektiren küçük, büyük sorunları;
Yaşam gereksinimleri mi?
Daha çoğa olan hırsı mı?
Her şeyden üstün olma, her şeye egemen olma isteği mi?
Bilgili – bilgisizde ki erdemsiz aklın cesareti mi?
Cahilin bilmezliği, bilgilinin sorumsuzluğu mu?
Kendisinin ya da bulunduğu toplumun eksik ve fazlaları mı?
Çevresini kendisine uydurmak isteyen, egosantrik olmaktan
kurtulamayan yapısı mı?
Güçlünün her şeyi “doğa ve insan” kendisi için kullanarak sağlayacağı
refah ve güvence mi?
İnsan olma hakkını yalnız kendinde gördüğü için mi?
Karmaşık olan kişiliğinin karşı koyamadığı çıkar iç tepisi mi, yoksa
bir içgüdü mü?
Önemsemediği içsel gelişmesi duraklama sürecinde olanın davranış biçimi mi?
Evren yasalarına uyumsuzluk mu?
Başkalarınca şartlandırılmış olmak mı?
Sezgilerini önemsememek mi?
Gönül sesini dinlememezlik mi?
Daha başka sebepler mi?

Tarihsel süreçlere bakıldığında sorunların sebebi ne olursa olsun, insanın
ve oluşturduğu toplumların doğa, birbiriyle olan mücadelesi azalmış gibi
görünse de biçim, yöntem değiştirdiği ve şiddetini her geçen yıl arttırarak
devam etmekte olduğu görülüyor.

Doğa ve insan ilişkilerini gerektiren etken, edilgen kuram ve koşulara uymanın,
saygı ve empatiyle sorunlara yaklaşımın çözüm olacağını düşünüyorum.

Sevgiler,
Avni Baba

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

Yorum Yap

Not: Yorumunuz yönetici tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.