Avni Baba

ÖZGÜRLÜK

İnsanı ve insan ilişkilerini içeren bir sohbette ısrarla üzerinde durulan,
“ZENGİN OLMAK ÖZGÜRLÜKTÜR sözcüklerinin düşündürdükleri…

ÖZGÜRLÜK anlayışı; 1789 Fransız devriminde sonra yayımlanan İnsan Hakları Bildirisiyle başlıyor.
“Madde 4 ve 5; Özgürlük başkalarına zarar vermeden istediğini yapabilmektir. Her insan doğal haklarını kullanması da toplumunun
diğer üyelerinin de ayni hakları kullanmasını garanti altına alacak sınırlar içindedir. Bu sınırlar da sadece yasalarla belirlenebilir.
Yasa sadece topluma zarar verebilecek eylemleri yasaklar. Yasaların yasaklamadığı hiçbir şey engellenemez ve kimse yasanın emretmediği
bir şeyi yapmaya da zorlanamaz.”

Tarihsel süreçler içersinde insan, önce topluluk sonra toplumsal ortama girmesi, kural ve kavramlara uyma zorunluluğuyla bireyin isteğine
göre davranma özgürlüğü kalmıyor. Hatta çeşitli süreçlerde düşünce özgürlüğü dahi kısıtlanıyor, yasaklanıyor.
Dolayısıyla özgürlük, YAPABİLME eylemiyle gerçekleşiyor.
Yararlı olan bir düşüncenin de eyleme geçirilmesine türlü amaç ve taraflı anlayışlarla engel olunuyorsa, bir insanın bulunduğu ortamda
doğa ve toplum kuralları dışında düşüncelerini eyleme geçirmesi özgürlük olabilir mi?
Ancak doğaya, insanlığa zarar verecek eyleme dönüştürülmek istenen, dönüştürülmeyen düşüncenin, kişinin kafatası içerisinde kalması
artıyla ÖZGÜRLÜK vardır denebilir.

Toplumu içersinde düşünce ve eylemiyle kendini var eden insanın çok parası da olsa kural ve kavramlara uyma zorunluluğuyla bireysel
isteğine göre davranma özgürlüğünün olmadığını bilmiyor ise, insan maddenin sağladığı güç ile zenginliğin özgürlük olduğunu sanıyor
ve uyguluyorsa, cahil olmanın cesaretiyle söylüyor ve uyguluyor diye düşünüyorum.

Dürüstlükten yoksun kazanılmış maddi güvencenin getirdiği zenginliğe özgürlük deniyor, içsel açlığının yaşattığı bunalımların farkına da
varılamıyorsa, yaşam sorunlarına çözüm bulmak zorlaşıyor.
Türlü istek ve beklentilerini maddeyle ede edebileceği sanısıyla mana zenginliği unutuluyor. Her şeyin birbirine karıştığı dipsiz dünyada
kargaşa ortamı bitemiyor, bunalım içinde yaşanıyor.

Doğa ve toplum yasalarından bağımsız olunamadığının bilincine varmakla tutarlı ve devamlı olmanın zorunluluğunu bilen yönetimler ve
bireylerin bulunduğu sağlıklı toplumlar da var olabilmenin zenginlik oluğunu düşünüyorum.

Sevgiler,
Avni Baba

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

Yorum Yap

Not: Yorumunuz yönetici tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.