Avni Baba

ON DÖRT YAŞINDA CAN EVLAT İKİ SORU SORUYOR – II

“Kitap okurken aklıma bir cümle takıldı. Bunun üzerine düşündüm. Adam olmak sözcüğü aslında bakınca günlük hayatta çoğu zaman kullandığımız
kelimeler arasına girebiliyor ama tam olarak anlamı ne bu “adam” kelimesinin veya “Adam Olmak” nedir, nasıl olunur ?”

Canım Kızım,
Öncelikle önemli üç konuyu didikleyelim;
KARAKTER, GÖRÜNÜŞ ve KİŞİLİK
Karakter, görünüş ve kişilik sözcükleri yerinde ve anlamında kullanılmayışı ortamı fazlasıyla ısıtmış ve bu sözcükleri karıştıranlar arasında
anlam birliğine varabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
İnsan, devam ettirmek istediği ilişkilerinde kişi hakkında yapılan değerlendirme eksik, fazla ya da yanlış oluyor.

KARAKTER;
Karakter: İnsanın özyapısı, ıra…
Ruhbilim: Duygu ve davranış özelliği…
Törebilim: Ahlak sağlamlığı ve tutarlılığı…
Ruhbilim: Karakter, duygu ve davranış özelliği…
Ayrıca, karakter bozukluklarını, hastalıksal ruh durumu ve ruh bozukluğunu
hastalık olarak tanımlanıyor. Dengesizlik ve tutarsızlıkları olanı akıl hastası
olarak adlandırılıyor.
Karakter hastalıkları karakteropati olarak anılıyor.
Karakter, aynı zamanda bir Yaşambilim terimi;
Genetiksel ve toplumsal koşulların etkenliğinin karakterin oluşumundaki önem olarak vurgulanıyor.
Türk Dil Kurumu’nun Ruhbilim Sözlüğü:
Karakter, töreler ve töresel değerlerle ilgili olarak kişinin güçlüklere karşın göreli olarak düzenli ve sürekli tepki yapmasını sağlayan
özelliklerden oluşan dizgeleşmiş bütünlük…
Kişileri bu yönlü birbirinden ayıran tutum ve davranışlar olarak tanımlıyor.

GÖRÜNÜŞ;
Eski dilde tezahür: Olan, olmayan niteliklerini gösterme biçimi…
Birey bulunduğu ortamda görünüşüyle özünde olmayan “iyi, dürüst, saygı, sevgi, vs” nitelikleriyle izlenim verebiliyor. Kimileri de isteklerini
elde edebilme eğilimi sürecinde özünde olmayan duygu, düşünce ve davranışlarıyla insana, topluma, doğaya değer ve önem veren, görünüş sergilemek
için tereddütsüz çaba gösterebiliyor. Yaşantı biçimleri sahte görünüşlü türler, madde + makam ve şöhrete ulaşabilmek amacıyla farklı görünebiliyorlar.

KİŞİLİK;
Eskiden şahsiyet deniliyordu. Kişiyi diğerlerinden ayıran ruhsal ve bilinçsel özelliklerin tümü olarak tanımlanabiliyor.
Türk Dil Kurumu Sözlük; “Kişilik, bireyin toplumsal yaşamı içinde edindiği alışkanlıklarının ve davranışlarının tümü”…
Ruhbilim terimleri sözlüğü; “ Kişinin işler durumdaki ruhsal, bedensel ve fizyolojik özelliklerinin kendine özgü az çok durağan bütünlüğü ”,
olarak tanımlıyor.

Kişiliğin gelişmesinde fizyolojik yetiler, yaşam ortamı ve koşulların etken olduğu önemle vurgulanıyor. Bu etkenlikler kişinin kendi olmasını
değiştirebiliyor. Kişiliğin özgürce gelişebilmesini, kendi olabilmesi ekonomik, sosyal yapı ve eğitim sınırlıyor.
Kişide temel duygululuk eğilimleri yaşamı boyunca ayni kalmıyor, değişebiliyor.
Kişilik, insancıl bilince erişmek güçlü bilgi gerektiriyor. Davranışlarda anlam birliği içersinde uyum, paylaşım ve eleştiri istiyor…
Fiziksel bedeninin dürtülerinden arınmayı, bedenin efendisi olmayı istiyor…
Sorumluluk istiyor…
İstiyor… İstiyor…
Eğilimler, güdüler, iç çatışmaların, etkenlik ve edilgenliklerin yaşandığı fırtınalar okyanusunda sahip olunacak en değerli olanın,
insanın kişiliği olduğunu düşünüyorum.

Okumasını, yazmasını bilen her konuda bilgilenmeyi, günlerce susuz kalmış Birey suyu istediği gibi istiyorsa…
Ve
Bir konu – bir olgu da iyiyi – kötüyü, doğruyu – yanlışı ayırt edebilecek, tarafsız ve çıkarsız uygulayacak bilinç düzeyinde olmaya
kendini mecbur görüyor ve düşünüyorsa…
Azim ve ısrarla yaşam boyu bu bilinçle yaşıyorsa O KİŞİ ADAM OLMA yolundadır diye düşünüyorum.

Sorduğun soruyu çok güzel açıklayan BİR ÖYKÜ…
Gürültünün fezaya ulaştığı sınıfa öğretmen hışımla girer. Sınıfa sert bir bakış atıp, tebeşiri alır ve tahtaya kocaman “ 1 “ rakamı çizer,
Bakın, bu 1 rakamı kişiliktir. Hayatınızda sahip olabileceğiniz en değerli şey.
Sonra 1′ in yanına bir sıfır ”0” koyar, der ki,
Bu, başarıdır. Başarılı bir kişilik 1′ i 10 yapar.
Bir 0 daha koyar…
Bu, tecrübedir. 10 iken 100 olursunuz.
Sıfırları koymaya devam eder, eder…
Her bir 0, saygı… Sevgi… Yetenek… Disiplin… vs… Eklenen her yeni 0 kişiliği 10 kat zenginleştirir der.
Sonra eline silgiyi alıp en baştaki 1 rakamını siler. Geriye bir sürü sıfır “0” kalır.
Öğretmen,
Kişiliğiniz yoksa öbürleri hiçtir.
Sınıfta sessizlik…

Canım Kızım,
Böyle bir konuyu düşünmen ve konu üzerine soru sormuş olmana gönülden şükranlarımı sunuyorum.
Eksikleriyle düşünebildiklerimi yazmaya çalıştım.
Sevgim ve saygımla kucaklıyorum.
Avni Baban

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

Yorum Yap

Not: Yorumunuz yönetici tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.