Avni Baba

Bu dünya menfaat ve mutsuzluk dünyası. Kişi kendi menfaatine bakıyor, kendini, kendi mutluluğunu düşünüyor.
Cümlesi üzerine…

Menfaat, iyi, mutluluk sözcüklerinin anlamlarına bir göz atalım.
Menfaat – Yarar: Kişi için iyi olan ve mutluluk veren… Ekonomik anlamda; mal ya da hizmetin insan gereksinimini karşılama ve giderme niteliği…
İyi; Toplumbilim, Türkçe kökünde yararlı ve karlı… Latince; Zenginlik ve mal… Çirkin ve yanlış olan, kötü ’nün karşıtı…
Ve
Belli bir insan gereksinimi karşılayan, insan çıkar ve dileklerine uygun düşen, genellikle topluma, bir sınıfa ya da başka bir toplumsal kümeye, kişiye yarar sağlayan özdeksel ya da tinsel olgunun niteliği…
Olarak tanımlanıyor.

Çevresine, topluma, bir sınıfa ya da başka bir kişiye yarar yerine zarar veren ve kişisel olarak değerlendirene çıkarcı – menfaatçi deniliyorsa, iyi ve yararlı nasıl olabilir? Sağladığı menfaatten tatmin olmayan, hırsla daha fazla zenginlik, ihtişam ve güç peşinde sürekli koşanlara ne denebilir?

Çağlar boyunca düşünürler menfaat – yarar sözcüğünü; Faydalanma ve faydalanmanın getirdiği hoşlanma, zenginlik ve mal mülk sahibi olmayla tanımlamış. Bu anlayış her nasılsa amaç edinilmiş. Kimini mutlu, kimini de mutsuz olmuş.
Akla mutluluk nedir? Sorusu geliyor.
Mutluluk:
   Latince; FelicitaRefah, bolluk.
İngilizce; Happen sözcüğünden türetilmiş, “happiness”, zengin olma talihi.
   Almanca; Gelingen: Mal, mülk edinmede başarıya ulaşmak.
Arapça; Saad; Bolluk ve talih.
Osmanlıca; Saadet, bahtiyarlık, muvaffakiyet.
Türkçe; Mut, bütün isteklerin yerine getirilmesi anlamını içeriyor.
Diğer dillerde de güçlülük, başarı, zenginlik gibi benzer anlamlar
içeriyor.
Tanımlamalar böyle.

Aslında mana olan mutluluğun maddeyle yer değiştirdiği, her şeyin para ile alınıp satıldığı, madde zenginliğiyle mutlu olunabileceği düşünülen günümüz dünyasının haline bakıldığın da mutsuz insan sayısı artmaya devam ettiği görülüyor.
Mutluluğun bireysellik ile olamayacağını gören Yeniçağ düşünürleri mutluluk anlayışını:
Mutlu toplumda mutlu insan olur. İnsanın insanı sevmesi ile mümkündür. Duygu, akıl, bilgi, sevgi, beraberlik olan sağduyulu bir toplumda insan mutlu olabilir.
Olarak tanımlıyor.

Ahlak ve vicdan yoksununun uyguladığı bir eylemin, menfaat olduğunu…
Bireysel menfaatin toplumsal menfaatle uyumlu olmasının gerekliliğini…
Sağduyu ile doğru olanı bilmek ve uygulamakla mutlu olunabileceğini…
Düşünüyorum.

Sevgiler,
Avni Baba

FacebookTwitterGoogle+Paylaş