Avni Baba

İŞTE YENİ BİR SORU

Avni Baba bir arkadaşıma benim için, hatırımı sormayı unutuyor, ama sorular sormayı unutmadığı için onu seviyorum demişsin.
Baba, işte yeni bir soru; Sanatsal yapıtlarda ekseriyetle izim’li bir yön, siyasal bir koku, bir renk oluyor. Ne diyorsun?
Üzerine…

Önce; Soru sormasan da seni seviyorum…
Soruna; Sanatçının yapıtlarının içinde olduğu ortamın somut ve nesnel gerçekleri içeren üst yapının etkilerine uyum ya da tepki olarak yaşadıklarının beyindeki yansımasının bir sonucu, yeni bir yol arayışı olabilir diyorum.
İdeolojinin üst yapı ürünü olduğu söyleyen Marx ve Engel; Bir kulübede bir saraydan başka türlü düşünülür diyor. Dolayısıyla düşüncenin eyleme geçirilmesi gerçekleştirilen ideolojilerin doğruluğu, yanlışlığının tartışılmasının asıl nedeninin dünyayı, insan yaşamını yönlendiren üst yapı, bu yapının oluşturduğu ekonomi ve siyaset olduğundan izm’ler konu ediliyor diye düşünüyorum.

Turan Erdal ” İdeolojiler Üzerine” başlıklı yazısında;
    Bu “-izm’li” sistemlerin hepsi karmaşa ile baş edebilmek içindir. Her zaman kendine göre bir “-izm” yaratmıştır, yaratmak zorundadır da, çünkü her yeni kuşak kendi zamanını geçmiş zamandan yola çıkarak yorumlamak zorundadır. Geçmiş zaman bire bir uygulanamaz, çünkü zaman ve mekân değişmiştir. O halde eski zamandaki “-izmler” sadece yol belirleyici olabilir, hiç bir zaman çözüm değil. Bu nedenle insanlar yasadıkça “-izmler” üreteceklerdir, üretmek zorundadır da. Bu yaşam kuralı… Diyor.
Alıntı
Dostum Turan’a teşekkürler.

Sanatçı yaşadığı ortamda beğendiği ya da beğenmediği bir olgunun tesir altında kalabiliyor. Yapıtların türleri farklı da olsa günlük yaşama en çarpıcı etkisi olan ekonomi ve siyaset, konu akışını yönlendirebiliyor. Geçmişte yaşanmış, gün de yaşanmakta olan izim’lerin hayatımızdaki ekonomi güdümlü siyasi etkileri taraflı tarafsız yazılıyor, çiziliyor, bestesi bile yapılıyor.

Evlat,
Yapıtların genelde böyle olmadığını düşünüyor…
Ve
Seni ve sorularını bekliyorum.
Sevgiler,
Avni Baba

NOT:    Her yıl yayınlanan, kitap meraklıları için vazgeçilmez bir kaynak olan:
REMZİ KİTAPEVİRKitap Gazetesi Yıllıklarında yapıtların çeşitliliği görebilirsin.

 

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

Yorum Yap

Not: Yorumunuz yönetici tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.