Avni Baba

FARKLILIK – FARKINDA OLMAK – FARKLI OLMAK

“KENDİ OLMAK SAVAŞI” başlıklı yazımı okuyan arkadaşlarının üşütük dedikleri evlat geçen hafta sonu ziyaretime geldi. Çok güzel geçen sohbet arasında pat diye; Farklı olmak yanlış mı, kötü mü, değilse, neden arkadaşlarım bana üşütük diyorlar beni aralarına kabul etmiyorlar?
Sorusu üzerine düşünceler…

FARKLILIK Terimi; Her olgu ve olayı “Doğasal, toplumsal ya da bilimsel” ötekilerden ayıran özellik, özellikler olarak tanımlanıyor. 19. Asır sonlarına doğru başlayan farklılık kavramı Ortaçağ anlayışının dışında çok yeni ve aydınlatıcı bir anlam kazanıyor.
Asırlardır şartlar gereği insanın içsel ve dışsal farklılıkları etken ve derin sebeplerden ayni ve kendisi gibi olanla ayni eğilimde olma mecburiyeti ve öz ya da biçimde bağımlılığı bugünde devam ediyor diye düşünüyorum.
Bir başka zümreye, topluma veya kişiye kendini benzetme dürtüsüyle başlayan türlü istekler bireyi kendi özünden, kendi olma içselliğinden uzaklaştırıyor. Huy edindiği yaşama alışkanlığından vazgeçmek istemeyişinide; Söylemesi kolay, ama başarması zor cümlesiyle açıklıyor. Farklı olabilme farkındalığının nimetlerini önemsemiyor.

FARKINDA OLMAK;
Her olgu ve olayın yüzünü, içini, arkasını bilme gereksinimi duyma bilince sahip kişinin eylemi olduğunu düşünüyorum. İnsan uyanıyorsa ne olduğunun farkına varıyor. Farklı olmak için çaba göstermeye çalışıyor. Ancak eyleme geçirmekle başlattığı farklılığın kendisine ağır bir bedel ödetmekte olduğunu görünce, eskiye dönüyor ve tekrar uyanana kadar devam edebiliyor.

FARKLI OLMAK;
Uyanış bilinciyle uyanan;
Farklı olanın düşünce, söz ve eylemiyle karşılaşacağı zorlukların farkındalığını bilerek…
Özünde başardığını biçimiyle eyleme koyabilme cesaretini, ben ve diğerleri demeden, birlik ve beraberlik düşüncesiyle ayırımcı olmayan eylemiyle başarıyor.
Taklit etmeyen, özentisiz, kendini bilen, güvenen, güven veren kişiliğiyle zorluklarla kazanılan farklı olmanın farkındalığını yaşamaya gururla devam ediyor.
Diye düşünüyorum.

Evlat,
Zorda olsa, kendinin ne olduğunun farkındalığıyla başarılı, huzurlu bir yaşam diler…
Sevgiyle kucaklarım.
Avni Baba

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

Yorum Yap

Not: Yorumunuz yönetici tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.