Avni Baba

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ – MEVLÜT ÂSAR

Bugün “dünya çocuk hakları günü” / Heute ist “internationaler Tag des Kindes”
“Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” (ÇHS) tarihte en geniş kabul gören insan
hakları belgesidir. İlk kez 1989 yılında onaylanan sözleşme bugün ikisi
hariç BM üyesi bütün ülkeler tarafından onaylanmıştır ki, bu 191 ülkenin
onayı anlamına gelmektedir.
ÇHS, üzerinde uluslararası planda mutabakata varılmış, üzerinde pazarlık
yapılması mümkün olmayan standartlar ve yükümlülükleri içermektedir.
Belge, nerede doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya da
sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır:
ÇHS, onsekiz yaşın altında olanları çocuk olarak tanımlayarak başlamaktadır.
ÇHS’de özetlenen haklar, nerede olurlarsa olsunlar bütün çocuklar için geçerlidir.
Çocuklarla ilgili bütün konularda, çocuğun yüksek yararı gözetilecektir.
Devletler, çocukların haklarına eksiksiz biçimde saygı gösterilmesini sağlayacak
önlemleri almakla yükümlüdürler.
Bu çerçevede ele alınan başlıca konular aşağıdadır:
ana–babanın rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edildiği durumlarda ise devletin
rolü ve sorumluluğu;
bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı;
yaşama ve gelişme hakkı;
sağlık hizmetlerine erişim hakkı;
eğitime erişim hakkı;
sosyal güvenlik hizmetlerine erişim hakkı;
insana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı;
eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı;
istismar ve ihmalden korunma hakkı;
uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı;
cinsel sömürüden korunma hakkı;
ekonomik sömürüden korunma hakkı;
satış, kaçırılma ve zorla alıkoyma’dan korunma hakkı;
diğer suistimal biçimlerinden korunma hakkı; işkence’den korunma hakkı;
özgürlükten yoksun bırakıcı uygulamalardan korunma hakkı;
siyahlı çatışmalardan dolaylı yada dolaysız korunma hakkı;
ifade özgürlüğü hakkı;
düşünce özgürlüğü hakkı;
din ve vicdan özgürlüğü hakkı;
dernek kurma özgürlükleri hakkı;
çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı;
gerekli bilgilere ulaşma hakkı;
özel yaşamı saklı tutma hakkı.
özel gereksinimleri olan çocukların hakları:
çocuk mülteciler;
özürlü çocuklar;
azınlık ve yerli gruplara mensup olan çocuklar gibi;
evlat edinme işlemlerinin belirli bir düzene bağlanmasını da kapsamak üzere
aileleri olmayan çocukların hakları.
Rehabilitasyona özel bir önem verilmesi dahil adil bir çocuk
ceza adaleti sistemi uygulanması.
Halen mevcut standartların ÇHS’deki standartların daha ilerisinde olduğu ülkelerde ise
daha ileri düzeyde olan
standartlar esas alınıp korunacaktır.

MEVLÜT ÂSAR Beye saygı ve şükranlarımla…

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

Yorum Yap

Not: Yorumunuz yönetici tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.